topbanner03

AMZI – Beszámoló 2009

Immánuel Közösség, Pécs   

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy lehetővé tette Jurek Schulz testvérünk tanítását, és magyarországi munkáját. Dicsőséget adunk Neki a szolgálatokért, és hogy az első alkalmon 120, majd a későbbi összejöveteleken 70-70 testvér vett részt különböző gyülekezetekből, és felekezetekből.

Köszönjük, hogy sok látásban megerősített minket, és bátorított is abban, hogy támogassuk a Messiási mozgalmat szellemben és tettekkel. Befogadtuk a szívünkbe a hallottakat. Mert Isten szeretne hozzánk szólni egy olyan dologban, amit kereszténységben évszázadokon keresztül tudatosan vagy tudatlanul elhallgatott, és homályos volt.

Eddig „elfelejtett” tanítás volt a keresztény egyházakban a zsidóság, és Izrael szerepe, feladata. Izrael újjáalakulása óta azonban kikerülhetetlen az, hogy Istentől látást kérjünk e területen.

Örülünk, hogy mi abban részesülhettünk, hogy hallhattuk, és megérthettük Jurek Schulz tanításának lényegét, és beépíthettük szellemi, és gyakorlati életünkbe. Szeretnénk, ha az amzi szolgálatán keresztül minél többször lenne lehetőségünk arra, hogy elvegyük Isten erre irányuló üzenetét. Reménységünk van arra, hogy megtörténik ez az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Ebben a bizalomban áldást kérünk a további munkájukra Megváltó Királyunk dicsőségére. Testvéri szeretettel: Immánuel Közösség, Pécs

 

 

Visszhangok Jurek Schulz magyarországi útjával kapcsolatban 2008

 

„Nagyon jó volt a fórum estéje. Mégha kevesen is voltunk, de nagyon áldásos volt. Különösen meghatott bennünket az Izráelből hozott friss hírek. Szinte úgy érezzük, hogy újra Pál apostol idejét éljük. Az utolsó idők leghatalmasabb jelét és csodáját látjuk a Messiási Mozgalomban. Jurek Schulz személyes bizonyságtétele bátorított bennünket is az Evangélium hirdetésére. Köszönjük ez estét!”

 

„Köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgathattam Jurek előadását. Nagyon hasznos volt és sokat tanultam belőle. Jó volt hallani a bizonyságtételeket Izráelből, és bátorítólag hatott rám is. A magamrészéről figyelemmel kísérem az AMZI munkáját és fogom olvasni a hírleveleket és a híreket a honlapon. Kaptam újságokat és fogom osztogatni ahol kell.”

 

„A vasárnapi alkalom nagyon áldott  volt. Igazi ünneplés volt az Úr szeretetében és a közösségben. 17-en voltunk összesen, és ebből a 17-ből négyen nem hívő zsidók voltak.

Az alkalmat a hagyományos zsidó áldásokkal kezdtük, az egyik zsidó testvérnő gyújtott gyertyát, Jurek pedig elmondta az áldásokat tallitban, kippában! Már akkor nagyon éreztük Isten békességét. Jurek beszélt a Savuotról a zsidó hagyomány szerint, és a Bibliai - Tanachi vonatkozásokról, ennek fényében beszélt az újszövetségi beteljesedésről a Savuot ünnepén. A legtöbbünket nagyon megérintett, amikor az első zsenge, az aratás legjaváról beszélt, hogy a legelsőt, a legjobbat az ÚRnak kell adnunk. Az is nagyon erőteljes volt, amikor arról beszélt, hogy az Apostolok Cselekedete 2 fejezete 16 nyelvet említ, amelyen Isten nagyságos dolgait hallották a tanítványok. A rabbik hagyományában pedig éppen 16 nyelvre vezethető vissza a világ öszes nyelve, tehát a Savuot csodája azt pecsételete el, hogy Isten üdvözítő munkája a Messiásben megnyílt a világ minden népe előtt.

Az is nagyon fontos volt, hogy beszélt Jurek a Savuot szociális jelentőségéről, a szegényeknek a törvényben megparancsolt segítségről: nem szabadott minden termést betakarítani, hogy a jövevény is jóllakhasson: Ruth is így gyűjtögethetett Boáz mezején. Ruth könyve pedig az, amelyet felolvasnak minden zsinagógában a Savuotkor szokásos virrasztás során.

Nagyon fontos volt, hogy beszélt Jurek a keresztény-zsidó törénelem nehézségeiről is, terheiről. Jurek nagy belső tisztasággal beszélt arról, hogy Jézus zsidó volt, és az Újszövetség is zsidó könyv. Elmesélte személyes történetét is, ami mindannyiunkat megérintett.

Mondtuk neki, hogy bármikor Magyarországon jár, nagy szeretettel várjuk!”

 

„Nagy öröm kisért minket azon a héten, amikor Jurek Schulz, az ÚR szolgája bevezetett bennünket Isten Igéjének csodálatos mélységeibe, szólva Izráel és a gyülekezet viszonyáról, a zsidó gyökerekről. Kedden és szerdán Szerbiában, Csantavéren és Szabadkán szeretetteljes környezetben fogadták a testvérek a merőben új üzenetet. Új, mert ezekben a térségekben ez a téma alig került elő, legfeljebb néhány kis csoportban. Így érthető a komoly érdeklődés, amellyet a testvérek nyilvánítottak úgy Szerbiában, mint a hétvégi konferencián, Kalocsán.

A téma a szövetség kötések, különböző üdvtörténeti tanítások és Jeruzsálem történelme volt. A testvérek részéről Kalocsán sok kérdés volt, amelyet Jurek testvér az Ige alapján magyarázott meg.

Jurek testvért mindenhol szeretettel fogadták a gyülekezetek, Kalocsán a búcsúzás már a következő meghívást is tartalmazta!”

 

2008. június első hétvégéjén (6-8) az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Kalocsai Gyülekezetének vendége volt Jurek Schulz. Három alkalmat tartottunk, amelyen Jurek testvér a következő fő témában szolgált: Izráel és a Gyülekezet a végidőkben. A jelenlévők (pénteken, szombaton 45 fő, vasárnap 80 fő) sok áldásban részesültek a tanításon keresztül, amelyben hangsúlyt kapott több féle végideje elképzelés. Valamint hallhatunk Izráel elhívásáról az Ószövetség alapján és jelen eseményekről. A személyes beszélgetésekben több kérdés felvetődött, és a válaszokból sokat tanulhattunk. Személyes tapasztalatom az, hogy idáig egy-két dolgot tévesen tudtam Izráellel kapcsolatosan, de ahogy Jurek testvér beszélt, több mindent megértettem.

Hálás vagyok Istennek ezért a hétvégéért, mert igazán áldott tanításban volt része a Gyülekezetnek. 

Bálint Miklós lelkipásztor