topbanner03

IMATÉMÁK IZRÁELBŐL    

 

2011. június 16.

Államilag szervezték meg a Nakba-határostromot?

Az angol hírügynökség „The Telegraph“ egyik dokumentjét nyilvánosságra hozták az interneten, amely bizonyítja, hogy a Nakba-határostrom az izraeli-szír határnál, máj.15.-én, 15 halottal, az állam irányításával történt.

Egy állami hivatalos levél következőt tartalmazza:

 

„Minden biztonsági, katonai, és kontinges egységet az Ain el-Tina és az Al-Kuneitra tartományokban utasítunk, hogy mind a húsz gépjárműt (egyenként 47 férőhellyel), terv szerint, melyek szombaton, 2011 máj. 15.-én 10.00 órakor érkeznek, hogy minden akadály nélkül biztosítság az áthaladást, mindenféle kérdezés nélkül, amíg a határvédő helyeket elérik. Továbbá engedélyt adunk a közeledő embertömegnek, hogy az izraeli fegyverszüneti vonalon át bejuthassanak az izrael által anektált Madschdal Schams területén át.Azonkivül engedélyt kapnak az ENSZ irodái elött közösen szervezkedni. Az ellen nincs kifogás, ha egykét lövés történik a levegőbe.

Kenevezzük kapitánynak Samer Schahin-t, a szíriai katonai titkosszolgálattól, és egyben őfogja vezetni a csoportot, akik ostromolni fogják a a Golán fennsíkot.

Forrás: Israelnetz 15.06.2011-06-20

 

 

2011. március 10.

Hitlerhez hasonlítva

Az asdódi demonstrációnál a város főrabbija a messiási zsidók szemére vetette: „A misszionáriusok (a messiási zsidók) a végső megoldást szeretnék a zsidók számára annak az átkozottnak nevében, aki a kereszténységet teremtette (Jézus). Ez az, amit Hitler is akart.” A Hitlerrel való összehasonlítás tiltakozást is kiváltott. Így írt egy asdódi lakos az újságban: „Olvastam a beszámolót az ortodox zsidó demonstrációjáról a messiási zsidók ellen, és meg vagyok döbbentve. Mióta van joga valakinek arra, hogy egy másik ember számára megparancsolja, hogy mit vagy hogyan higgyen? Mikor értik meg az ortodoxok, hogy azoknak is van joguk a létezéshez, akik eltávolodtak az ő hitüktől? Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a demonstráció a messiási zsidók számára egy kiváló propaganda volt, mert korábban még nem hallottam arról, hogy vannak a városban. Megdöbbent az is, hogy a rendőrség ilyen rasszista demonstrációt engedélyez.”
Az érintett messiási közösségnek jó kapcsolata van a főbérlőjükkel, és a városi hatóságokkal is. Mégis az ortodox által gyakorolt nyomás miatt már két messiási közösség elhagyta a várost.

 

2011. január 6.

Jézus, egy palesztin ember volt

Az, hogy Jézust palesztinnek tartják, nem egy új dolog. A palesztin TV adóban amikor az író, Samih Ghanadreh Názáretből az új könyvét bemutatta, aminek a címe: „A kereszténység kapcsolata az iszlám valláshoz“ a következőt állította: „Jézus volt az első palesztin mártír… Sokszor hallottam, amint a mi Shahidunk (mártírunk) Jassir Arafat mondta, hogy Jézus volt a palesztinok első shahidja (mártírja).“

A palesztin TV-Show moderátora megerősítette ezt az állítást: Jézus palesztin volt, ezt senki sem vonhatja kétségbe, és Jassir Arafat nagy áldozatot hozott a mártíromságnak.“

 

Lásd, angolul: http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=4038

A palesztin oktatási minisztérium nemrégen azt állította a honlapján, hogy a szűz Mária a palesztin néphez tartozott.

Ha mi az országunk szent mivoltára büszkék vagyunk, akkor arra is büszkék vagyunk, hogy az első és legszentebb nő a népek és a nemzetek között a mi szent földünkről származik: szűz Mária – a béke és szeretet asszonya – a palesztin nemzetből származik: olvasható a palesztin Fatah honlapján.

Még tovább megy a palesztin vallási vezető, Mufti Muhammad Hussein a palesztin Fatah televiziójában: „Jézus ebben az országban született, az első lépéseit is ebben az országban tette és itt hirdette a tanítását: az iszlámot, ebben az országban. Ő és anyja, Mária par excellence pelesztinok voltak!“

 

2010. november 4.

Gyújtogatás a templomnál Jeruzsálemben

Okt. 28-án, pénteken éjszaka tűz ütött ki a jeruzsálemi Próféta utcában, a „Jerusalem Alliance Church Ministry Center“ (JACMC) épületében. Tíz önkéntest az USÁ-ból, és Dániából, akik a történelmi templomépület vendégszobáiban éjszakáztak, füstmérgezés miatt kell kezelni. Emellett 25 000 és 40 000 Euro közötti kár keletkezett. A rendőrség megállapította, hogy gyújtogatás történt. A földszinten egy berácsozott ablakot vertek be, és az égő tárgyat egy újonnan renovált vendégszobába dobták be. Néhányan annak a gyanúnak adtak hangot, hogy a merénylet a radikális ultra-ortodox zsidók számlájára írható, mert a templom a jeruzsálemi ortodox negyed szélén fekszik. Sem a rendőrség, sem a vezető pásztor, Jack Sara nem akarta ezt a gyanút megerősíteni. Sara pásztor hangsúlyozta, hogy a gyülekezete a Szentföld minden lakójának szolgálni akar azzal, hogy Isten szeretetét továbbadja. 

Az épület 1967 óta különböző arab, messiási zsidó és nemzetközi gyülekezeteknek ad helyet Istentiszteleteik számára, és zarándok otthonként, ifjúsági szabadidős központként is használják. A második intifáda után az „Israel College of the Bible“ –t is ott helyezték el.

 

2010. szeptember 16.

Jom Kippur

2010 szeptember 17.-én este kezdődik az engesztelés napja, az Örökkévaló által elrendelt ünnep, Jom Kippur. Ezt mgelőzi a tíz bőjtölési nap, ami a Kürtzengés ünnepével, Rosh HaShana-val (Zsidó új évvel) kezdődött. Ez időszak alatt az embertársak ellen elkövetett vétkeket rendbe kell hozni. A Jom Kippur a legszigorúbb bőjti napja a zsidó évnek. Ezen a napon kérik Istent a zsidók, hogy engesztelést kapjanak az Isten ellen elkövetett bűneikért. A Templom idejében véres áldozatot mutattak be (3.Mózes 16; Zsid.9,7). Most sok zsidó elmegy imádkozni a Sirató Falhoz, amely a Temlom nyugati fala. Ám a rabbinikus hagyomány szerint nincs engesztelési bizonyosság, csak remény.

Messiási zsidók hálát adnak Jom Kippur ünnepen Jeshua helyettes és tökéletes áldozátáért, és fohászkodva könyörögnek a zsidó nép megmentéséért.

 

2010. augusztus 26.

Jézus a szupersztár – az újságban

A Jediot Aharonot nagy izraeli napilapban egy meglepően objektiv cikk jelent meg a messiási zsidókról augusztusban. A címe: „Jeschua, Kochav Elyon“  (Jesua a legfényesebb csillag). A héber szlengben ez így hangzana: Jézus Krisztus szupersztár. De ennek semmi köze a 60 évek rockoperájához. Általában Izraelben ‚Jesu’ Jézus héber  gúnyneve. Csak kevés zsidó tudja, hogy ez a név egy rövidítés melynek a jelentése „ a neve töröltessék el.“ Jesua héber neve egy rövidítés, ami annyit tesz „JHVH megszabadít.“ Az elmúlt években az izraeli újságokban nem lehetett látni a Jesua nevet, hanem rendszerint a Jesu jelent meg.

A rabbinikius felfogás szerint az, aki Jézusban, mint Messiásban hisz, többé nem zsidó. Ezért az újságok, amelyek a vallásos zsidó olvasóbázisra építenek, elkerülik a Jesua megnevezést. Így különösképpen pozitív jelenség az, hogy az újságban a „Ki a zsidó?” sorozaton belül, ahol a zsidóságon belüli különféle áramlatokat mutatják be, a messiási zsidókról is beszámoltak, és Jesua neve szerepel a címben.

A cikk angol fordítása itt megtalálható:

http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3939336,00.html

 

2010. június 3.

Izrael hírét rombolja 

Izrael image hétfőn a „Mavi Marmara“ hajó izraeli razziája miatt súlyosan megsérült. Amióta 2007-ben a Hamasz a Gáza övezetben átvette az irányítást, Izrael háborút folytat  a Hamasszal, mivel a Hamasz nem hajlandó a békés egymás mellett élésre. A 4. genfi konvenció 23. cikkelye szerint a blokád alá lehet helyezni a javakat, amelyek az ellenséges területre kerülnének és ellenséges háborús célokat szolgálnák. Mivel a Hamasz tengeri útvonalon importálja a fegyvert, Izrael e javakat ellenőrizni akarja, és bizonyosságot szerezni arról, hogy semmilyen fegyvert, harci eszközt nem hoznak be. Az elmúlt évben 738 ezer tonna segélyt engedtek át Gázába. Izrael felajánlotta, hogy a „Mavi Marmara“ segélyeit Asdódból Gázába szállítja, ám ezt elutasították. Az öt hajót erőszak alkalmazása nélkül átvették volna.

„Mavi Marmara“-ból az asdódi kikötőben kirakodtak: kerekes székek, játékok, ásványvíz. A magukkal hozott gyógyszerek egy részét az izraeli egészségügyi minisztérium lefoglalta, mert szavatossági idejük lejárt. A segélyek 20 nyerges vontatót töltöttek meg. Azonban minden nap az ENSZ és más nemzetközi segélyszervezetek kereken 100 utánfutónyi árut transzportálnak a Gáza övezetbe.  

Ezért a „Mavi Marmara“ békeaktivistái esetében elsősorban nem a humanitárius helyzetről volt szó, hanem a tengeri blokád áttöréséről emberi védőfallal.

A „Mavi Marmara“-on az izraeli katonákat erőszakkal fogadták, amely látható a következő videóban:

http://www.youtube.com/watch?v=gYjkLUcbJWo&tr=y&auid=6420512

A negyedik genfi konvenció 5. cikkelye szerint egy civil harcossá válik, ha egy katonára ráirányítja a fegyverét. A katonák fenyegetve látták az életüket, és ennek megfelelően reagáltak.

Itt látható egy beszámoló a hajón lévő hangulatról a Gázába indulás előtt:

http://www.youtube.com/watch?v=b3L7OV414Kk

 

2010. március 25.

Pészah – a három macesz (pászka) titka

Március 29-én a Széder estével kezdődött el a zsidó pészah ünnepe. Jézus maga is megünnepelte a pészahot. Az utolsó vacsora, amit a tanítványaival ünnepelt, egy Széder este volt. Ezután adta Jézus oda az életét, mint Isten Báránya, hogy elvegye a világ bűneit. (Jn. 1, 29)

A Széder esten a különböző ételek Izrael népének az egyiptomi rabszolgaságból való kivonulására emlékeztetnek. Egy báránycsont emlékeztet a feláldozott bárányra, a macesz - a kovásztalan kenyér, a gyors távozásra, és a keserűfű a kemény életre Egyiptomban. Sok zsidó számára azonban rejtély marad, hogy miért kell Széder esten három maceszt a maceszterítőben az asztalra fektetni és miért kifejezetten a középső maceszt kell összetörni, és eldugni, megkeresni és megtalálása után miért ezt osztják szét az embereknek.

A messiási zsidók ebben egyértelmű utalást látnak az AtyaIstenre, a Fiúra, és a Szent Szellemre. Számukra a széttört, és elrejtett macesz egy utalás Jézusra, aki életét adta, eltemetetett, feltámadt, és átvitt értelemben az életét minden embernek továbbadta.

A heti ajánlatban egy részletes magyarázatot talál erről. (angolul) http://www.youtube.com/watch?v=iUrgYoSJ-Kc

 

2010. február 25.

Petíció a Yad Leachim ellen

A jeruzsálemi Institute of Justice (Igazság Intézete) az izraeli főügyészhez egy peticiót nyújtott be a Yad Leachim szervezet ellen.

Néhány részlet ebből:

„Ahogy a médiában ábrázolják, a szervezet (Yad Leachim) kiadványai agresszíven, és hatásvadász módon alakítják a közhangulatot a reformzsidóság, a Kabbala Tanulmányok Központja, az etnikai kisebbségek hozzátartozói, a Jehova tanúi, protestáns keresztények, a New Age csoportok, a messiási zsidók, és mások ellen… A szervezet gyűlöletet, valamint idegengyűlöletet szít, és tagadja, hogy más vélemények, nézetek, és vallási irányzatok megengedhetők. 

Yad LeAchim egy fundamentalista ultra-ortodox szervezet antidemokratikus célokkal…

A szervezet készített egy videót, ami méltatlan összehasonlítást tesz a keresztények, és a messiási zsidók tevékenysége és a Holokauszt náci tettesei között. http://www.youtube.com/wathc?v=JalknTM_caM&feature=related

Ismeretes, hogy a nyelvnek hatalma van az élet, és a halál felett.

Nem kellene meglepődnünk, hogy ha azok soraiból, aki a messiási zsidók izraeli aktivistáit összehasonlítja a Holokauszt náci tetteseivel, kiválik egy, mint Jack Teitel, aki mindenkit megtámad, akit ő megszüntetendő „veszélynek” tart.

Jack Teitel egy bombát állított elő, amely a 16 éves messiási fiatalt, Ami Ortizt megsebesítette.”

Többek találhat erről a témáról angolul: http://jij.org.il/articles/JIJ-AG%20Request_ENG_.pdf

 

2010. február 11.

A Yad LeAchimmal összekötetésben állt?

A Ha’aretz, az izraeli napilap szerdán beszámolt arról, hogy Yaakov Teitel, akit az Ortiz családnak adott csomagba rejtett bomba, és más bűncselekmények miatt vádolnak, Yad LeAchim aktív tagja volt. Teitel bevalotta a kihallgatás során, hogy öt éven keresztül az antimissziós csoportosulásban aktív volt. Az utra-ortodox csoport a messiási zsidók ellen elkövetett akcióival szerzett magának szomorú hírnevet az elmúlt években. Ők a messiási zsidókat szektának tartják, akik a zsidóságból a kereszténységre tértek át. Az ő videos üzenetükben a bemerítkezett zsidókat teszik felelőssé a zsidó nép szenvedéséért. (héberül) http://video.google.com/videoplay?docid=2030188154671441105&q).

Teitel az elfogatás után úgy tekint a messiási pásztor, Ortiz családjára, mint „ egy missziónárius, aki a gyenge zsidókat akarja behálózni.“ A tudakozódásra bevallotta, hogy több Yad LeAchim „mentőakcióban“ részt vett, melyekben zsidó asszonyokat szabadítottak ki, akik arab férfiakkal éltek együtt. Yad LeAchim cáfolta, hogy Teitel az szervezetükkel összekötetésben állt volna.  

 

2009. december 10.

Hanuka

Péntek este, dezember 11.-én, kezdődik el a Hanuka ünneplése (Templomszentelés ünnepe). Ez az ünnep emlékeztet a Kr.e. 2. évszázadban történt Antiochus IV. által való elnyomás alól való felszabadulásra. Egy sikeres felkelés, amit Judás Makkabeus vezetett azzal végződött, hogy Kr.e. 164 kiszlév hónap 25.-én a megtisztított templomot egy ünnepség keretében újra felszentelhették. Ez az ünnep 8 napig tartott. A Templom-felszentelés legfontosabb eseménye a hétágú lámpás, azaz a Menora meggyújtása volt. A Templom megtisztításánál, - mint ahogy erről a Talmud beszámol, - találtak egy korsó olajat, amelyet még egy idegen nem érintett meg és így tisztának számított. Az egy napra való olaj csodálatos módon nyolc napon át égett, amíg új, szentelt olajat tudtak sajtolni. E csodának jeléül a hanukkiának (Lámpatartó, illetve gyertyatartó) kilenc ága van, melyből nyolc a nyolc napot szimbólizálja, a kilencedik pedig mint szolga-ág, a többi nyolc meggyújtására szolgál.

A Messiásban hivő zsidók a Hanuka ünnepén arra emlékeznek, hogy Jézus Krisztus, Jesua HaMassias a világ világossága (Ján.1,9). A gyülekezetek szombaton tarják meg a Hanuka ünneplését, amelyre sok vendéget is meghívnak. Azért imádkozunk, hogy minél többen hallhassák az Örömhírt: Jesua, a Messiás a világ világossága.