topbanner03

Kikutathatatlan utakon Jézushoz, a Messiáshoz

 

Ruth Nessim

Londonban, 1936-ban láttam meg a napvilágot. Édesapám brit volt, édesanyám pedig anyai részről német zsidó, apai részről orosz zsidó származású. A második világháború alatt több ezer gyerekkel együtt egy biztos helyre, vidékre küldtek el. Ez idő alatt borzalmasan egyedül éreztem magam, de ekkor hallottam először az irántam való szeretetről, amely lejött az égből erre a földre. Ez a Jézus is zsidó volt, mint én. A magam gyermeki lényemmel szerettem Őt, de – nem Ő a kersztények Üdvözítője? Mégis e hitnek a magja nagyon erős volt. Valahogy szorosan összekötve éreztem magam ezzel a Jézussal, és ehhez az összeköttetéshez tartozott a „Palesztina” szó fogalma is.

 

Hol van Palesztina?

Iskolai éveim alatt sokat szenvedtem az osztálytársaim gyúnyolódásai miatt. Szidkozódtak, mert „megfeszítettem az ő Messiásukat”. Azt mondták, menjek oda ahova tartozok: Palesztinába. Még azt sem tudtam, hol van pontosan Palesztina. Csak annyit tudtam, hogy sok brit katona esett el ott, és Jézus is ott született. Évek során mindig jobban elmélyült szeretetem Jézus Krisztus iránt, a zsidó Messiásról való ismertem pedig megszilárdult. 1948-ban Izráel lett Palesztinából és Jézus, Izráel valamint Ruth összeköttetéséből kikristályozódott egy vízió, Isten ígérete számomra: „Elviszlek Izráel országába”. „Menni akarok – ez az egyetlen hely, ahol élni akarok. Vigyél el engemet a hazámba.” – válaszoltam.

 

Hontalan

Férjem, Albert 1933-ban, egy egyiptomi zsidó apa, aki japán játékokat exportált, és egy iraki zsidó anya gyermekeként Kobe-ban (Japán) született. Ám Japán és az USA között mindig jobban erősödőtt a feszültség, ezért egy magas beosztású hivatalnok az ország elhagyására tanácsolta szüleit. A család útja először Egyiptomba vezetett, de a háború miatt tovább kellett menniük Indiába, ahol hat évig laktak. Albert Indiában értesült az európai zsidók írtásáról, és itt került kapcsolatba a Zionisták fiaival. Föllobbant szeretete Zion iránt, és felébredt benne az elképzelés egy hazáról. Egy Bibliaórán, amely egyébbként kersztény fiúknak lett tartva, hallotta meg először az Örömhírt: „Egy férfi meghalt az egész világ bűneiért” – „Milyen csodálatos” – gondolta a tízéves Albert, és e mondatot nem felejtette el soha többé.

 

Letartóztatva

Négy év múlva befejeződött a háború Európában, és Albertet testvérével, Elievel együtt Svájba akarták iskoláztatni. Sváj felé, 1947 márciusában egy iraki átszállás alkalmával az egész családot letartóztatták, csupán azért, mert zsidók voltak. Mivel a holland pilóta nem volt hajlandó nélkülük felszállni, nyilvános botránnyá vált az ügy. Egy pár napi „ide – oda” után, mégis tovább utazhattak. Amit akkor még senki nem tudott, később fény derült az eseményre. Az akkori Palesztinában két keresztény misszionárius asszony értesült a Nessim család problémáiról. Annyira meghatotta őket az ismeretlen család sorsa, hogy elkezdtek imádkozni értük. Isten meghallgatta imádságukat.

A család még pár átszállás után megérkezett Nagybritániába, ahol Albert befejezte tanulmányait. Ezt követően együtt lakott testvérével, Elievel, akivel nagyon jó viszonyban volt. Annál nagyobb sokkot élt át, amikor Elie közölte vele a reggelinél, hogy megtalálta Jézusban a Messiást. Albert úgy döntött, neki magának kell az Írásokat kutatni és testvére tévedését bebizonyítani. Ám e tanulmányozás következményeként Jézus Messiási mivoltáról győződött meg. 1956 márciusában átadta életét Jézusnak.

 

Együtt

Később megismerkedtünk. Házasságot kötöttünk és közösen szolgáltunk Istennek Olaszországban, míg végül 1971-ben valóra vált az álmunk és kivándorolhattunk Izráelbe. Azonban az élet Izráelben nem volt álomszerű. Be kellett illeszkednünk egy teljesen új környezetbe majd 35 és 38 évesen egy új nyelvet tanultunk meg. Akkor, amikor Izráelbe érkeztünk, még csak kb. 300 Messiásban hívő élt az országban. A legtöbben titokban élték meg a hitüket.

Nagyon érdekes volt a találkozás azzal a két misszionárius asszonnyal, akik 1947-ben Albert családjáért imádkoztak. Amikor Albert életének történetét elmesélte, felismerték őt, mint annak a családnak a tagját, akikért annak idején igen intenzíven könyörögtek. Örömük még teljesebb lett most, mint akkor, amikor továbbutazhattak, mert e család két tagja megtalálta hitben a Messiást.