topbanner03

Messiási kihívás

Hanspeter Obrist
 

Milyen jelentőséggel bír a keresztény egyházban az a tény, hogy Jézus/Jesua zsidó volt?
A messiási zsidók hiszik, hogy Jesua/Jézus a Tenach-ban (un. Ószövetség) megigért zsidó Messiás. Kulturális és vallási körülményeiken belül gyakorolják hitüket, úgy ahogyan a kereszténység körében is a helyi kulturális tényezők befolyással bírnak. A messiási teológia által olyan új aspektusok merülnek fel a teológiai párbeszédek folytán, amelyek évszázadok óta figyelmen kívül maradtak. Ezek rámutatnak a keresztény hit zsidó gyökereire. Sokaknak ez egy kihívás, de számunkra gondolat ébresztő lehet.

 

Messiási zsidóság

Ma világszerte kb. 80.000 zsidó ember van, aki hisz Jesuában/Jézusban mint Messiásában, jóllehet nincsenek nyilvános számadatok. Több mint 60.000 él az USA-ban, több mint 10.000 Izráelben. Ez, a világszerte 14 millió zsidónak valamivel több mint fél százalékát adja ki. Az USA-ban 200 messiási csoport van, Izráelben több mint 100. Ezen csoportok között nincsen egységes irányzat. Ami közös náluk az Írás tekintélye és az a tény, hogy Jesua/Jézus a megígért zsidó Messiás. Más dolgokban egészen különböző meglátásaik lehetnek.

A messiási teológia elnémulása
A messiási zsidók jelenléte nem új jelenség, - az első órák Jesua-követőiként is ők voltak - mint az „őskeresztények”, akik az első gyülekezeteket képezték. Azonban az első nézeteltérések a rabbinikus irányultságú judaizmus, valamint az erősödő nem-zsidó egyház között - ellenfrontot képeztek egymással. Az i.sz. 4-ik századtól alig volt lehetséges a zsidó kultúrán belül Jézusban/Jesuában hinni. A Jézusban/Jesuában hívő zsidók arra kényszerültek, hogy hitüket csendben éljék meg, vagy zsidó kultúrájukat megtagadva a nem-zsidó egyházban építsék fel exisztenciájukat. Ettől az időtől kezdve az apostolok által meghirdetett ApCs. 15 -ös szabadságnak vége lett. Ezzel elnémult a messiási zsidó teológia is.

A messiási teológia ébredése
A reformáció következtében újra lehetővé vált, az Újszövetség általánosan érthető nyelven való olvasása. Így újra keletkeztek zsidó körök, amelyek csendességben gyakorolták Jézusban való hitüket és ezzel egyidőben a zsinagóga tagjai voltak. A 19-ik századtól keresztény oldalról is felébredt a zsidók iránt való érdeklődés. Felismerték újra Jézust, mint a zsidók Messiását. Egyre több lett a zsidó keresztények száma.
Ez egy imaközösséggé alakult (1866) és később egy angol (1888), majd nemzetközi allianz (1925) szervezetté. A 19-ik századtól ugyancsak egyre több zsidó-keresztény gyülekezet jött létre. A második világháború előtt kereken 250.000 messiás hívő zsidó élt.

Saját identitás
Izráel állam alapítása után a messiási zsidóknak egy új generációja jött létre. Ők egy olyan közegben éltek, amelyben egészen természetes volt a zsidó kalendárium használata. Ők magukat „messiási zsidóknak” nevezik, hogy ne azonosuljanak azzal a kereszténységgel, mely egy zsidó számára negatív érzéseket vált ki (inkvizíció, keresztesek, pogromok és holokauszt). Gyülekezetekben, vagy messiási zsinagógákban jönnek össze és saját igényeik alapján ünneplik istentiszteletüket - mint olvasás a Tenach-ból és az Újszövetségből, valamint éneklik saját új énekeiket. Igyekeznek rámutatni, hogy a Jesuában való hit egy ős-zsidó dolog.

Új kihívás
Azáltal, hogy Jézust mint zsidót fogadják el, előállt egy konfliktus a hagyományos egyházzal. Jézus zsidóságát az évszázadok folyamán nagyrészt elnyomták. Többnyire Judás volt a tipikus zsidó akit az egyházi „művészet” ábrázolt. Sokan koncentrálnak a prédikációikban az Újszövetségre és alig van pozitív kapcsolatuk a Biblia első részével. Ez az állapot gyakran vezet feszültségekhez a hagyományos kereszténység és a messiási zsidók között.
A messiási gondolkozás meggazdagíthatja az életünket: saját hitükre rámutatva, Isten beszédét elmélyítve. A messiási mozgalomban is előfordul, hogy nem minden gondolat helyes. Szükséges úgy a keresztény, mint a messiási felfogás tanait a Biblia fényében megvizsgálni. Úgy ahogyan azt a bereabeliek tették: ... naponként tudakozva az Írásokat, úgy vannak-é amint Saul/Pál mondta. ApCs. 17,11 (Das Jüdische Neue Testament)

Fordította: Katharina Becker