topbanner03

Szívvel lélekkel a messiási zsidókért & arab keresztényekért – az

amzi 40 éves jubileuma

 

Hanspeter Obrist

 

1968 szeptember 7.-én, Konrad Mayer kezdeményezésére, Edgar Schmid, a St. Chrischona zarándok-misszió akkori igazgatójának vezetése alatt alapították meg a „Messiási Bizonyságtétel Munkaközössége Izráelért” (amzi).

Edgar Smid a következő szavakkal nyitotta meg az alapító ünnepséget: „Szellemi feladatunk van Izráel felé Jézus Krisztus visszajövetelére való tekintettel. A zarándok-misszió és az akkori Palesztina között már korábban is léteztek kapcsolatok.” Ezt a feladatot, amelyet Jeruzsálemben 160 éve a Chrischona úttörői kezdtek el, ma az amzi folytatja tovább.

 

Iratmisszió

Az amzi kezdettől kezdve legfontosabb feladatának tekintette a messiási zsidók és az arab keresztények támogatását. Ezért 1968 október 6.-a óta tolmácsok közreműködésével különböző iratokat adott ki, melyet a „Dolphin” kiadó hozott nyilvánosságra. Később Viktor Smadja, messiási zsidó testvér építette fel az amzi segítségével a „Yanetz” nyomdát. Közös cél volt, evangéliumi iratokat héber és más nyelven kinyomtatva az emberek rendelkezésére bocsátani.

 

Konferencia-szolgálat

Haifában a hetvenes évek végén felavatásra került a Beth Jedidja konferencia és képzési központ. Az építkezés alatt (1978-1980), és utánna 1986-ig Johannes és Esther Meyer komoly áldozatokat követelő szolgálatot végeztek. Ezzel egyidőben testvére feleségével együtt, Konrad és Elisabeth Meyer teljes erejét bevetve felépítette Németországban és Svájcban e szolgálatot támogató baráti kört. Az épületet az első tíz évben az amzi támogatásával az „Ahvah Mshihit” izráeli társulat működtette. Az amzi németországi leánytársulata 1985-ben lett megalapítva.

 

Kapcsolatok kiépítése

Konrad Meyer fia, Andreas közreműködésével 1991 és 2001 között különböző kapcsolatok alakultak ki. Németországban kialakult a szolgálat az oroszországból kivándorolt zsidók között, Jörg Kraft, Mischa és Tamara vezetésével. 1991-től 2002-ig a Beth Jedidja központot egy felekezetek feletti munkacsoport vezette, ahol rendszeresen tartottak konferenciákat és gyülekezeti kirándulásokat. Ma a haifai Karmel gyülekezet felelős a Beth Jadidja központ működéséért.

 

Nemzetközi kapcsolatok

Az elmúlt hét évben kiépítette kapcsolatait az amzi több messiási zsidó és arab keresztény társulattal. Ma egy német nyelvű újságban és ima-mailben informálja az érdeklődőket az amzi. Ezek az információk ma már német, angol, francia, olasz, orosz, magyar és japán nyelven is olvashatók. Szeretnénk bátorítani az embereket, és imádkozásra buzdítani. Szolgálatunkat kizárólag a saját baráti körünk támogatásával tartjuk fent.