topbanner03

A zsidó Jézus felfedezése

 

Ha a kereszténység megtagadja zsidó gyökereit, akkor elveszti erejét

Jurek Schulz

 

 

2008 július 28-án jelent meg egy cikk a „Die Zeit“ német hetilapban a következő felírattal: „Jézus zsidó volt“. Ez írás Johann Baptist Metz 80. születésnapját méltatta, valamint elemezte a teológus gondolatát, amely szerint a kereszténységnek vissza kellene térnie a zsidó gyökerekhez, mert különben megfelezi az igazságot.

Metz provokáló kijelentésével rámutatott, hogy miért vesztette el erejét a kereszténység: „Jézus radikális üzenetét egy terápiás otthon-vallássá gyengítették”. Mi az oka ennek?

 

A zsidó örökség eltaszítása

Felelete a következő: Az egyház megfelezte a kereszténységet. Eltaszította zsidó gyökereit és nem akarja tudomásul venni, hogy a megkínzott és keresztre feszített Krisztus zsidó.

Egy újságíró kommentára e gondolathoz: „Metz nem akar más kereszténységet, hanem a kereszténységben keresi a Mást. Emlékeztetni akar a kereszténység által eltaszított zsidó örökségre.” Jóval korábban a teológus, Julius Wellhausen is megállapította szinte kihívóan: „Jézus nem keresztény, hanem zsidó volt!”

Így nem csodálkozhatunk, ha Németország legismertebb Rabbija, Prof. Dr. Walter Homolka a potzdami egyetem beiktató ünnepén, 2007 június 7.-én a következő címmel tartott előadást a zsidóságról: „Jézus hazatérése”.

 

A legjobb barátom zsidó

Mélyen megrendített az az esemény, amelyre Metz teológus utal: 1969-ben, Jeruzsálemben a Yad VaShem holokauszt emlékházában egy ünnepi beszédben elmondta Corrie ten Boom, aki keresztény és átélte holkausztot, hogy miért állt szorosan a zsidók mellé a náci uralom alatt: „Legjobb barárunk zsidó. Ez a barát Jézus, a Megváltó a konzentrációs tábor legszörnyűbb időszakában is mellettem volt. Soha nem hagyott el”.

Amit mások felismertek, az nekünk is fontos. Milyen volt a zsidó élet akkor és ma? Milyen összefüggésben van a zsidó gondolkodással Jézus élete, példázatai és beszéde az Újszövetség idejében, illetve a mostani időkben?

A Biblia egészséges értelmezéséhez szükségünk van a „zsidó Jézus” felfedezésére.

 

Jézus származása

Máté és Lukács igen nagy hangsúlyt fektetett Jézus családfájának felsorolására. Ezért is írják le olyan részletesen. Ez egyrészt egy autorizált dokument, másrészt pedig bizonyítja a Messiással kapcsolatos próféciák beteljesedését. A 2. Sám. 7,10-16 szakaszában (számos más helyen is vannak Messiásról szóló próféciák) Isten, a mi Urunk ígéreteket ad, amelyeknek be kell teljesedniük a Messiással kapcsolatban. Többek között Dávid királyi törzséből kell származnia.

Konkrétan ez azt jelenti, hogyha egy „messiás” nem Dávid király természetes leszármazottja, akkor ez a személy nem áll a messiási próféciák fundamentjén. Más helyek is alátámasztják, hogy a Messiásnak Dávid törzséből kell származnia (1.Krón. 17,10-14; Zsolt. 89,132; Jer. 33,21). Jézus családfája tulajdonképpen egy legitimációs okírat Messiási mivoltának bizonyítására. Ezzel az autorizált bizonyítékkal léptek a nyilvánosság elé az Evangéliumok írói is. Az írástudók sem tudtak Jézus származása ellen argumentálni, mert a Templom lerombolása előtt még minden okírat megvolt és megtekinhető volt.

 

Származása szerint Király

 

A Lukácsnál leírt származási sorrend Jézus anyjának, Máriának családfáját mutatja be és David-Nátán vonalán (Lk. 3,31). Máté Evangéliumában pedig Dávid-Salamon-Jojákim vonalát látjuk és József származását igazolja (Mt. 1,6.11).

Az ÚR Jézus anyján keresztül vérrokonja Dávid királynak. Nevelőapja is Dávid leszármazottja. Ezért joggal nevezhető „Izráel Királyának” (Ján. 12,13), mert Ő valóban Dávid király utódja.